رسانه ها توافق عربستان عربستان، اخبار اقتصادی و بازرگانی

رسانه ها: توافق عربستان عربستان، اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی پیش فروش سکه در تعطیلات نوروز ادامه دارد

به گزارش مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، پیش فروش سکه تمام بهار آزادی منقش به تصویر امام خمینی (ره) که از ۲۸ بهمن ماه سال ۱۳۹۶ شروع شد، تا آخر سال برقرار ب

پیش فروش سکه در تعطیلات نوروز ادامه دارد

پیش فروش سکه در تعطیلات نوروز ادامه دارد

عبارات مهم : ایران

پیش فروش سکه در واحدهای بانک ملی کشور عزیزمان ایران طی تعطیلات نوروز هم ادامه می یابد.

به گزارش مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، پیش فروش سکه تمام بهار آزادی منقش به تصویر امام خمینی (ره) که از ۲۸ بهمن ماه سال ۱۳۹۶ شروع شد، تا آخر سال برقرار بود.

پیش فروش سکه در تعطیلات نوروز ادامه دارد

در روزهای نخست سال ۱۳۹۷ نیز همه واحدهای منتخب و فعال بانک، عملیات پیش فروش سکه را انجام می دهند. فهرست واحدهای منتخب بانک ملی کشور عزیزمان ایران از طریق سایت این بانک به آدرس www.bmi.ir قابل مشاهده است.

پیش فروش سکه در واحدهای بانک ملی کشور عزیزمان ایران طی تعطیلات نوروز هم ادامه می یابد.

به گزارش مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، پیش فروش سکه تمام بهار آزادی منقش به تصویر امام خمینی (ره) که از ۲۸ بهمن ماه سال ۱۳۹۶ شروع شد، تا آخر سال برقرار ب

واژه های کلیدی: ایران | نوروز | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs