رسانه ها توافق عربستان عربستان، اخبار اقتصادی و بازرگانی

رسانه ها: توافق عربستان عربستان، اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی نباید مسئولیت پرسشها را تنها به دوش دولت فعلی بگذاریم/ چند راهکار جهت حل پرسشه

رئیس شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با تاکید بر اینکه نمی توانیم قضاوت درستی از منشا اعتراضات اخیر داشته باشیم، گفت: با توجه به اوضاع حاکم بر اقتصاد و سیاس

نباید مسئولیت پرسشها را تنها به دوش دولت فعلی بگذاریم/ چند راهکار جهت حل پرسشه

محسن هاشمی: نباید مسئولیت پرسشها را تنها به دوش دولت فعلی بگذاریم/ چند راهکار جهت حل پرسشها اقتصادی وجود دارد

عبارات مهم : ایران

رئیس شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با تاکید بر اینکه نمی توانیم قضاوت درستی از منشا اعتراضات اخیر داشته باشیم، گفت: با توجه به اوضاع حاکم بر اقتصاد و سیاست کشور ، اقداماتی فراتر از رویه فعلی جهت تسهیل تحمل اقشار میانگین به پایین جامعه مورد نیاز است.

محسن هاشمی راجع به اتفاقات اخیر، گفت: در روزهای اخیر ناآرامی هایی در پایتخت کشور عزیزمان ایران و بعضی از شهرهای کشور رخ داده هست، اگرچه ما در مورد منشا و سازماندهی معترضان اطلاعات موثقی نداریم و نمی توانیم قضاوت دقیقی داشته باشیم.

نباید مسئولیت پرسشها را تنها به دوش دولت فعلی بگذاریم/ چند راهکار جهت حل پرسشه

وی به همین جهت تاکید کرد: به نظر می رسد با توجه به اوضاع حاکم بر اقتصاد و سیاست کشور ، اقداماتی فراتر از رویه فعلی جهت تسهیل تحمل اقشار میانگین به پایین جامعه مورد نیاز است.

رئیس شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ادامه داد: بعضی بدون بررسی جامع نسبت به دهه گذشته، مصرف بی رویه صدها میلیارد دلار منابع ارزی ، رشد اقتصادی منفی و کم کردن اشتغال در دولت گذشته داشته باشند و مسئولیت پرسشها را به دوش دولت فعلی بگذارند؛ به همان اندازه اشتباه است که بعضی بخواهند پرسشها را به سوی نظام فرافکنی کنند.

وی با تاکید بر اینکه واقعیت این است که عبور از شرایط سخت داخلی وخارجی کشور، جز با وحدت ملی و مسئولیت پذیری یکپارچه و هم افزایی همه دستگاهها و قوا ممکن نمی باشد، گفت: در این شرایط راهکارهایی جهت تسهیل شرایط اقتصادی جامعه وجود دارد. نخست، استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی جهت ایجاد رونق اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی و جمع آوری نقدینگی سرگردان از جامعه با توجه به آنکه، حدود یک سوم از درآمد نفتی به این صندوق واریز می شود و پروژه های عمرانی به علت کمبود منابع در حالت رکورد قرار دارند.

رئیس شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با تاکید بر اینکه نمی توانیم قضاوت درستی از منشا اعتراضات اخیر داشته باشیم، گفت: با توجه به اوضاع حاکم بر اقتصاد و سیاس

وی افزود: کم کردن محسوس بودجه های غیرضروری، تشریفاتی، همایش ها، سفرها و امکانات لوکس دستگاه های عمومی و نهادی، از بین بردن ردیف های ترجیحی و رانت آمیز در بودجه و براق سازی آن و کم کردن بدهی های دولت و سیستم بانکی به بخش شخصی از طریق آزاد سازی منابع و تهاتر دارایی ها مواردی است که باید به آن توجه داشت.

رئیس شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ادامه داد: طبیعی است مجموعه این کارها اگرچه باعث حل تمامی پرسشها نمی شود ولی با ایجاد گشایش اقتصادی وکاهش بار روانی ناشی از احساس تبعیض، شرایط را جهت جامعه قابل تحمل می کند.

هاشمی در آخر گفت: شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران نیز آمادگی دارد در روند بررسی وتصویب بودجه سال آینده ملاحظات فوق را مد نظر قرار دهد.

جماران

نباید مسئولیت پرسشها را تنها به دوش دولت فعلی بگذاریم/ چند راهکار جهت حل پرسشه

واژه های کلیدی: ایران | اقتصادی | شورای شهر | تصویب بودجه | رونق اقتصادی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs