رسانه ها توافق عربستان عربستان، اخبار اقتصادی و بازرگانی

رسانه ها: توافق عربستان عربستان، اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی آب شدن یخ های قطب جنوب سرعت گرفته است

تحقیقات تازه نشان می دهد سرعت آب شدن یخ های قطب جنوب در دهه گذشته زیاد شده است هست. همچنین در مقایسه با ۲۵ سال گذشته سطح آب دریا سه برابر سریع تر زیاد کردن می ی

آب شدن یخ های قطب جنوب سرعت گرفته است

آب شدن یخ های قطب جنوب سرعت گرفته است

عبارات مهم : تحقیقات

تحقیقات تازه نشان می دهد سرعت آب شدن یخ های قطب جنوب در دهه گذشته زیاد شده است هست. همچنین در مقایسه با ۲۵ سال گذشته سطح آب دریا سه برابر سریع تر زیاد کردن می یابد.

به گزارش مهر به نقل از تلگراف، تحقیقات تازه نشان می دهد گرمایش جهانی باعث شده است سطح آب دریا در سراسر دنیا سه برابر سریع از ۲۵ سال قبل زیاد کردن یابد.

آب شدن یخ در قطب جنوب باعث شده است سطح آب دریا از سال ۱۹۹۲ میلادی تاکنون ۸ میلی متر زیاد کردن یابد. جالب آنکه دو پنجم این رشد در ۵ سال گذشته اتفاق افتاده است.

آب شدن یخ های قطب جنوب سرعت گرفته است

این یافته ها نشان می دهد ساکنان مناطق ساحلی در خطر از دست دادن منزل هایشان هستند.

این آینده نگری ها نتیجه یک ارزیابی بزرگ به نام Ice Sheet Mass Balance Inter-comparison Exercise هست. ۸۴ کارشناس با کمک تحقیقات ۲۴ ماهواره در یکی از کامل ترین تصویرهای مربوط به یخ های قطب جنوب به این نتیجه های دست یافتند.

تحقیقات تازه نشان می دهد سرعت آب شدن یخ های قطب جنوب در دهه گذشته زیاد شده است هست. همچنین در مقایسه با ۲۵ سال گذشته سطح آب دریا سه برابر سریع تر زیاد کردن می ی

اندروی شپارد یکی از مولفان این تحقیق می گوید: ما مدت هاست که تخمین می زنیم تغییرات آب وهوایی زمین روی یخ های قطب جنوب تاثیر می گذارد. طبق تحلیل های ما سرعت آب شدن یخ های قطب جنوب در دهه گذشته بسیار رشد کرده است.

واژه های کلیدی: تحقیقات | ماهواره | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs